26 / Urban Organic (2012)
Martina Mezak
Urban Organic
Urban Organic
Urban Organic

Ritmički proces disanja, udisaj – izdisaj, transponiran je u zvuk i svjetlo, a medijska fasada postala je formalni nosilac tog prirodnog ritma pri čemu je zgrada muzeja vizualno pretvorena u pulsirajući živi organizam. Instalacija istražuje urbani prostor na tragu organske arhitekture koja odražava simbiotički red prirodnog sustava te se fokusira na jednostavnost poruke i prikaza u vizualno i semiotički zasićenoj sredini.

Vrsta
site specific instalacija
Tehnika
medijska fasada