37 / The Shikumen's walls series 4 (2011)
Dubravka Vidović
The Shikumen's walls series 4

Šikumeni su tradicionalne gradske kuće u Šangaju izgrađene od cigle s unutarnjim dvorištem koje je od ulice odvojeno visokim zidom, a što je kulturna baština kolonijalnog Šangaja. Umjetnica je fotografirala zidove šikumena, ali je između cigli umetala predmete koji svjedoče o nedavnom životu kuće, koju je uništio čovjek u procesu dramatične urbanizacije grada i u sklopu novih globalnih ekonomskih pravila.

Vrsta
Fotografija
Dimenzije/trajanje
40 x 40 cm, 90 x 90 cm, 50 x 75 cm