35 / Promatranje (2011)
Ksenija Turčić
Promatranje
Promatranje
Promatranje
Promatranje
Promatranje
Promatranje
Promatranje
Promatranje
Promatranje
Promatranje
Promatranje
Promatranje
Promatranje
Promatranje

Dvostrana video instalacija inspirirana je zapisom Rabindranatha Tagorea: „Ne možeš vidjeti ono što jesi, a ono što vidiš tvoja je sjena“, a tematizira odnos čovjeka prema samome sebi dok svoj odraz traži u zrcalu tuđih lica. Svaki je posjetitelj istovremeno postavljen u ulogu promatranog i promatrača. Avers i revers u krupnom planu dovodi do izmjene uobičajenih uloga te likovi u video radu promatraju publiku, ali i publika ima mogućnost prići s leđa onoga koji ih promatra, sve dok se slika ne zamuti u potpunosti i likovi se pretvore u mrlje.

Vrsta
Video instalacija
Dimenzije/trajanje
10'