23 / Prijedlog bez naziva (2012)
Ivan Marušić Klif
Prijedlog bez naziva
Prijedlog bez naziva
Prijedlog bez naziva
Prijedlog bez naziva
Prijedlog bez naziva
Prijedlog bez naziva
Prijedlog bez naziva
Prijedlog bez naziva
Prijedlog bez naziva
Prijedlog bez naziva
Prijedlog bez naziva
Prijedlog bez naziva
Prijedlog bez naziva
Prijedlog bez naziva
Prijedlog bez naziva

Vector rescanning/scan processing/Rutt-Etra efekt klasična je tehnika manipulacije videa razrađena u kasnim '60-ima - slika s videokamere rastavlja se na komponente, manipulira i naposljetku prikazuje na osciloskopu. Uzevši scan processing kao polazište istraživanja, umjetnik kreira interaktivnu multimedijalnu instalaciju koja kombinira tu klasičnu tehniku s preciznom kompjuterskom kontrolom i 3D skeniranjem. Kada se posjetitelj počne približavati instalaciji, na analognom osciloskopu počinje se iscrtavati trodimenzionalni sken galerije. Osim što postaje živi motiv instalacije, posjetitelj svojim pokretima utječe i na modulacije slike.

Vrsta
Interaktivna video instalacija