10 / Nizozemska aukcija No1 (1997/1998/2013)
Ivan Ladislav Galeta
Nizozemska aukcija No1
Nizozemska aukcija No1
Nizozemska aukcija No1
Nizozemska aukcija No1
Nizozemska aukcija No1

„Nizozemska“ ili obrnuta aukcija započinje cijenom koju određuje umjetnik, a potom se cijena djela postupno snižava dok se ne pojavi kupac. Na aukciji će se naći pet listića koji su poslužili kao informacija za najavu tema predavanja koja su se održavala na Akademiji likovnih umjetnosti na Jabukovcu, u Zagrebu tijekom 1997. i 1998. godine. Na aukciji će se na šestom listiću ispisivat cijene sve dok se ne javi kupac s čijim će imenom i prezimenom listić postati dovršeni rad. Tek s ispunjenim šestim listićem djelo će biti cjelovito.

Vrsta
performans
Tehnika
olovka
Dimenzije/trajanje
6 listova papira – A4