27 / Ne slijediti Bijelog zeca (2012)
Oko & Goldo
Ne slijediti Bijelog zeca
Ne slijediti Bijelog zeca
Ne slijediti Bijelog zeca
Ne slijediti Bijelog zeca
Ne slijediti Bijelog zeca

Bijeli zec, jedan od imaginarnih likova demona, čuvara i šamana, u video instalaciji programiran je u 3 različite faze: faza potpune tišine i širenja, faza ljudske prisutnosti i faza buke i povlačenja. On reagira na zvukove i podražaje iz bliske okoline te se vizualno bori za vlastiti unutarnji prostor tišine – njegov se svemir povlači, pulsira ili potpuno urušava. Multimedijalna instalacija je simbolična potraga za mirom koji nam je potreban da bismo zapravo rasli.

Vrsta
multimedijalna instalacija (crtež, video)