18 / Cvrčci (2012)
Nenad Laktašić
Cvrčci

Audio instalacija kao zvučna kulisa oko zgrade MSU-a stvara novi ambijent prožimanjem dva različita konteksta – Mediterana i kontinenta, prirode i arhitekture, ljeta i zime. Reproducirani zvuk cvrčaka snimljen ljeti na jednom dalmatinskom otoku budi memoriju ljeta, topline i Mediterana stvarajući novi transcedentalni ambijent.

Vrsta
Audio instalacija